Pengertian Dan Contoh Surat Kuasa Yang Benar


Pemberi Kuasa 

Dewi Ayuditha

Pevita Puspita

 

Surat kuasa pengambilan BPKB

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pihak 1:

Nama : Pevita Puspita

Tempal/Tanggal lahir : Riau, 01 Januari 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

NIK : 330011223344556609

Alamat : RT. 10, RW. 03, Pelem, Mandah, Riau.

 

Dengan ini memberikan kuasa kepada pihak 2:

 

Nama : Dimas Saputra

Tempal/Tanggal lahir : Riau, 01 Maret 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIK : 330011223344557704

Alamat : RT. 10, RW. 03, Pelem, Mandah, Riau.

Untuk mengurus pengambilan BPKB dengan nomor polisi:  2001 SA. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benar dan mohon digunakan sebagaimana mestinya.

 

Riau, 10 Mei 2017

 

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

 

Dimas Saputra

Pevita Puspita

 

Contoh surat kuasa kedinasan

 Leave a Reply

Your email address will not be published.